Ryggskott är en plötslig och vanligtvis kraftig smärta i ländryggen som ofta resulterar i svårigheter att röra sig. I sjukskrivningsstatistiken är ryggskott den mest förekommande anledningen till att man är sjuk och borta från arbete. Det är också en av de vanligaste orsakerna till varför man söker hjälp hos en kiropraktor.


Åkomman är mycket vanlig och förekommer i alla åldrar. Ungefär åtta av tio personer får någon gång i livet smärtor i ländryggen, inte ens barn skonas. Hos barn har ryggskott ofta sin grund i att de bär tunga skolböcker och väskor på väg till och från skolan, eller från sitt idrottsutövande.

"Mycket vanligt och förekommer i alla åldrar."

Ryggskottet och stelheten man ofta associerar till det kan komma från vilken del som helst av de smärtkänsliga strukturerna i ryggen. Smärtan kan till exempel ha sitt ursprung i lederna, musklerna, diskarna eller ledbanden.

Behandling av ryggskott i Göteborg - Ring 031-711 66 00

Man kan uppleva att smärtan bara finns i nedre delen av ryggen eller att den strålar ner mot skinkorna, höfterna och benen. Det som sker i ryggraden är att det blir en nedsatt rörelse mellan två eller flera av ryggradens kotor, muskelryckningar uppstår och ibland kan det leda till en skada på en disk. Ofta blir musklerna omkring ryggraden, skinkorna och höfterna spända. Om spänningen uppstår i mitten av ryggpartiet kan man till och med få svårigheter med andningen.

I de allra flesta fall av ryggskott kan man inte se någon ensam direkt bakomliggande orsak. I stället handlar det oftast om många små saker som i det vardagliga livet irriterat ryggraden under en längre tid. Så plötsligt en dag räcker det att man böjer sig ner för att knyta sina skosnören för att ryggskottet ska uppstå.

"Oftast inträffar ett ryggskott just när man böjer sig eller lyfter något."

I första skedet känner man i regel av smärtor i alla rörelser man utför. Allt eftersom läkningsprocessen fortskrider avtar smärtan successivt och det är bara vissa rörelser som gör ont, till exempel när man böjer sig ner eller reser sig från sittande position. Det är viktigt att hitta en bekväm position där smärtan är mindre stark, vanligtvis känns det bra att gå på en plan yta eller att ligga ner med anklarna vilande på en stol.

Behandling av den bakomliggande orsaken till ryggskottet är viktig, annars kan det snabbt återkomma och ryggraden kan få svårt att på egen hand återta sin ursprungliga funktion. En kiropraktor kan på ett effektivt sätt både minska smärtan under läkningsprocessen och se till att ryggen läker så naturligt som möjligt. Det är också väsentligt att man håller sig i rörelse om man har drabbats av ryggskott eftersom det naturliga rörelsemönstret hjälper till att förhindra att ryggen stelnar till. Alltför mycket stillasittande och vilande förvärrar bara tillståndet ytterligare. En kiropraktor kan hjälpa till att lägga upp ett program för rehabiliteringsträning för en person som drabbats av ryggskott.

ryggskott

En omfattande sammanställning av riktlinjer från American College of Physicians med titeln Diagnosis and Treatment of Low Back Pain blev historisk när den publicerades i Annals of Internal Medicine i oktober 2007. De medicinska riktlinjerna för behandling av ryggsmärtor var där sammanfattade i stort sett på samma sätt som de kiropraktiska. Behandling av ryggraden har visat sig vara överlägsen andra tillvägagångssätt, som till exempel mediciner och träningsövningar. Granskningen bekräftar också effektiviteten hos kiropraktisk behandling. Andra intressanta fakta som nya undersökningar kommit fram till de senaste åren är:

  • Manipulation av ryggraden, som kiropraktorer är specialister på, är för akuta smärtor i ryggen det enda tillvägagångssättet som inte innefattar läkemedel/droger med bevisad effektivitet och rekommenderas därför.
  • När det gäller patientens förmåga att återhämta sig efter skadan finns bra bevisning för att behandling av ryggraden, kiropraktorns specialområde, är en betydligt bättre metod än den vanliga medicinska.
  • Behandling av ryggraden med manipulation är överlägsen andra metoder långsiktigt sett.
  • I dagsläget finns fler studier som utvärderar effekten av ryggradsmanipulation än någon annan behandlingsmetod för ländryggsbesvär.
  • Kiropraktisk behandling är en mycket bra icke-kirurgisk behandlingsform för patienter med kroniska besvär med smärtor i ländryggen.
  • En av många fördelar med ryggradsmanipulation (när den utförs av kiropraktorer med tillförlitlig utbildning) är dess säkerhet.

Ovanstående gäller både människor med kroniska och akuta ryggbesvär. Historiskt sett har många medicinska rådgivare till försäkringsbolag uppmärksammat att kiropraktik är bra för människor drabbade av akuta ryggsmärtor. Däremot har meningarna varit delade om hur effektiv kiropraktik är när det gäller patienter med ständigt återkommande besvär. Idag finns dock bevis för att behandling av ryggraden genom manipulation är överlägsen och mer effektiv i båda fallen än många andra tillvägagångssätt som vanligtvis används inom medicinen.

Kiropraktisk behandling kan minska tiden du lider av ryggsmärtor efter ett ryggskott. Det är utmattande att stå ut med smärta som gör att du får svårt att gå, köra, sitta eller till och med stå upp ordentligt. En kiropraktor kan tala om vad som är den bakomliggande orsaken till smärtan och hur den kan behandlas. Återkommande ryggskott kan slutligen leda till kronisk smärta och är därför en signal i sig som bör uppmärksammas. Lid inte längre än nödvändigt, kontakta en kiropraktor!

Forskning
En skandinavisk studie,The Maintenance Care Program, har visat att förebyggande behandling är effektiv vid ständig eller återkommande ryggsmärta. Traditionellt behandlas patienter när symptom uppstår eller återkommer, medan förebyggande behandling används i andra eller tredje hand. I studien fick 163 patienter under tolv månader förebyggande behandling och den visade sig vara mer effektiv än traditionell behandling. Jämfört med en lika stor kontrollgrupp som fick symptombaserad behandling rapporterades testgruppen under året ha fler smärtfria dagar ¹.

En studie utförd i Nya Zeeland som gjordes på barn mellan åtta och elva år visar att dagliga rörlighetsövningar för ryggraden som komplement till en utbildning om hur ryggen fungerar verkar minska episoder av ryggsmärta i större utsträckning än enbart utbildningen ².
Dock har det visat sig vara en utmaning att vidmakthålla vanan att göra dessa övningar varje dag. I en undersökning fick barnen ett program på nio månader med enkla dagliga rörlighetsövningar. Efter nio månader rapporterades endast 7 % av de medverkande följa programmet varje dag medan 47 % gjorde övningarna minst en gång per vecka. Det behövs alltså en innovativ strategi för att utveckla nya träningsvanor hos barn och unga ³.

  1. A Eklund et al. The Nordic Maintenance Care program: Effectiveness of chiropractic maintenance care versus symptom-guided treatment for recurrent and persistent low back pain-A pragmatic randomized controlled trial, Public Journal of Science, 2018 Sep 12;13(9):e0203029.
  2. JJ Hill & JL Keating, Daily exercises and education for preventing low back pain in children: cluster randomized controlled trial, Physical Therapy, 2015 Apr;95(4):507-16
  3. JJ Hill & JL Keating, Encouraging healthy spine habits to prevent low back pain in children: an observational study of adherence to exercise, Physical Therapy,2016 Sep;102(3):229-35

Uppdaterat: 2018-12-17 Göteborg