Axelproblem är väldigt vanliga och smärta i axeln kan ha många olika orsaker. Axeln är kroppens rörligaste och mest instabila led, vilket gör den känslig för stress och ansträngning. Axeln drabbas ofta av smärta som kan begränsa din rörlighet och ge problem i vardagen, som att borsta och tvätta håret eller klä på dig en jacka. Ofta blir det svårt att sova på sidan när det gör ont i axeln.

Rörelsen sker i den stora axelleden, glenohumeralleden, och i skulderbladet som rör sig i bröstryggen. En särskild samling muskler och senor som kallas rotatorcuffen, har stor betydelse för axelns funktion genom att underlätta rörelserna och hålla ihop leden.

Varifrån kommer smärtan?

Inte all smärta som känns i axeln beror på problem i axelleden. När problemet sitter i axelleden känns smärtan ofta på framsidan av axeln, övre delen av armen och kring skulderbladet. Smärtan kan även sprida sig ner längs armen till armbågen. Men om smärtan sprider sig ytterligare, eller känns som krypningar eller stickningar, så kommer smärtan troligen från hals och nacke. Smärta som känns mer på sidan av halsen beror ofta på ett problem i halsregionen. Smärta på ovansidan av axeln kan även komma från acromioclavicularleden, en liten led som sitter i änden på nyckelbenet.

Inflammation i en sena eller ledkapsel kan också vara en källa till axelvärk. Artros i axelleden är ovanligt. Varje axelproblem har sitt eget förlopp och symptom, vilket gör det lättare att ställa en diagnos. De flesta tillstånd ger smärta när axeln används och rör på sig, så det är användbart att du noterar vid vilka aktiviteter och i vilka rörelser det gör ont. Många får problem att sova eftersom det gör ont att ligga på den ömma axeln.

axelproblem

Vad skall jag undvika?

Försök att undvika rörelser och aktiviteter som utlöser smärta, eftersom de kan leda till förvärrad inflammation. Rörelser där du håller armen rakt ut från kroppen och ovanför axelhöjd under längre tid är extra ansträngande. När du lyfter upp armen kan du minska obehaget genom att komma ihåg det här:

• Håll din armbåge böjd och framför kroppen.

• Håll handflatan uppåt mot taket när du sträcker dig för att nå ovanför dig.

• När du sänker din arm, böj armbågen för att hålla handen närmare din kropp.

• Var uppmärksam på din hållning. Ofta vill man sitta lite framåtlutad med armen nära kroppen. Detta kan förvärra problemen, speciellt om smärtan egentligen kommer från halsen. Försök istället vila din arm på en kudde i knät, när du sitter.          

"Smärtan i axeln sitter ofta i den mjuka vävnaden runt leden"

Ofta behöver du inte röntga axeln för att kunna få en diagnos ställd, även om du har svåra smärtor. Det beror på att smärtan i många fall kan härledas till mjukdelarna kring leder, muskler, senor, kapsel och brosk, vilket orsakar begränsad rörlighet i leden. Om man misstänker att det är en av rotatorcuffens senor som fått en bristning, så kallad rotatorcuffruptur, är det istället mer användbart att göra en skiktröntgen.

axelproblem 2

Vad är en ”frusen skuldra”?

Det som kallas frusen skuldra (frozen shoulder) är när vävnaden kring leden, ledkapseln, dragit ihop sig och blivit stel, vilket förhindrar axelns rörelse. Det korrekta namnet på frusen skuldra är adhesive kapsulit. Det sker ingen förändring i temperaturen, namnet indikerar att axeln frusit fast och blivit orörlig.

Det finns tre tydliga stadier vid frusen skuldra:

• Första stadiet innebär svår smärta men betydande rörlighet i axeln.

• Andra stadiet innebär en begränsad rörlighet som gör vardagens aktiviteter svårare.

• Tredje stadiet innebär att inflammationen avklingar och rörelseförmågan återvänder men smärtan brukar kvarstå.

En frusen skuldra kan följa på en skada eller inträffa oväntat och är vanligare bland diabetiker. Tillståndet varar vanligen mellan 18 och 24 månader. Kiropraktisk behandling kan hjälpa till att minska smärtan och öka rörligheten. När smärtan börjar avta är det viktigt att återfå rörligheten med rehabiliterings övningar som du kan få av din kiropraktor. Kiropraktisk behandling är en effektiv behandling av axelproblem och det är mest effektivt att söka behandling tidigt för att förebygga kompensatoriska problem i nacke, hals eller ryggrad. Vi gör en grundlig fysisk undersökning av alla vävnader i området för att hitta ditt problem. Behandlingen skräddarsys utifrån dina personliga behov och du får veta vilka aktiviteter du skall undvika och du får rekommendationer på övningar att göra hemma.