Det här är en väldigt vanlig fråga från oroliga ägare som alla vill ha ETT enda svar. Men det finns ofta mer än en enda orsak till problemen. Problem uppstår ofta som en följd av kompensation för trauma, överansträngning eller medfödda och skapade defekter i kombination med de normala, dagliga aktiviteterna.

Läs mer...

Vardagliga händelser kan utsätta en häst för den typ av stress som negativt kan påverka ryggraden och lederna och skapa problem.

Läs mer...

Kiropraktorn ställer frågor och gör en undersökning som vanligtvis innehåller en analys av hästens hållning och rörelseschema.

Läs mer...